Полтавська регіональна партійна організація
Аграрної партії України

Програма Аграрної партії України

ЗБЕРЕЖЕМО НАЙДОРОЖЧЕ!

ЗБУДУЄМО НАЙКРАЩЕ!

Дорогі друзі, однопартійці!

Шановні співвітчизники!

Нинішня Україна потребує політики нового зразка, що спирається на ґрунтовну ідеологічну роботу і ставить у центр держави Людину. Ми несемо цю нову політику та філософію управління – і перемагаємо заради оновлення й успіху країни.

Нині Україна переживає найскладніший період своєї новітньої історії. На Сході триває війна, у владних кабінетах – імітація реформ і корупція. Мільйони українців опинились на межі виживання і зневірились. Але ми знаємо, як перетворити Україну на розвинуту державу, і даємо суспільству надію на розвиток.

Найперше завдання – оновити політичну систему, в якій провідну роль повинні відігравати народні партії, незалежні від олігархів. Вони і стануть рушійною силою змін у всіх сферах. Тому ми «знизу догори» розбудували партію нового типу як інструмент самоорганізації суспільства.

Ми розробили та затвердили нову Програму Аграрної партії, у центрі якої – Людина, її право на вільну самореалізацію і гідне життя. Ми бережемо одвічні цінності Українського народу і пропонуємо ефективні сучасні моделі розвитку держави. Усе, що ми робимо, служить інтересам громадян, зміцненню громад, гармонійному розвитку регіонів і всієї країни.

Наша команда постійно посилюється. До неї приєднуються чесні, діяльні, самовіддані патріоти, професіонали своєї справи, які представляють всю Україну та готові бути драйверами змін у державі. Нас уже 70 000 – відповідальних, активних людей. Маємо реальну структуру з 25 регіональними представництвами. У місцевих радах різного рівня працюють майже 5000 наших депутатів.

Довіра до Аграрної партії стрімко зростає, про що свідчать результати місцевих виборів. Ми постійно перемагаємо, хоча проти нас діють провладні та псевдоопозиційні політичні сили, які фінансують олігархи. Однак їхній час минув.

Ми не відступимося від ідеї збудувати державу для людей. Ми не зрадимо принципів чесної і відповідальної політики. Ми здатні перезавантажити державу і гарантувати їй сталий розвиток, а суспільству – відкрити шлях до заможності й процвітання. Майбутнє України – в наших руках.

Голова Аграрної партії Віталій Скоцик

АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

Українці пройшли складний шлях до відновлення незалежної держави, яка має власне обличчя і свій голос у світовому співтоваристві. Український народ зберіг свою ідентичність завдяки власним духовним цінностям та національним традиціям, що засновані на патріотизмі, гідності, моралі та свободі у всіх її проявах. Споконвічні прагнення до свободи та незалежності втілюються в життя, але і в Україні, і в сусідньому зарубіжжі ще є ті, хто хоче повернути історію назад до тоталітаризму.

Аграрна партія України – це об’єднання сильних особистостей, небайдужих, відповідальних, відважних, активних людей, справжніх лідерів та господарів України, які сповідують спільні загальнолюдські цінності, вірять у велике майбутнє України і Українського народу, володіють знанням і наснагою для досягнення поставленої мети.

Ми об’єдналися в Аграрну партію, що має стати фундаментом сучасної політичної системи як дієва правоцентристська ліберально-консервативна політсила європейського типу, вибудувана на демократичних засадах «знизу – догори».

Ми є партією нової генерації громадян, які йдуть у політику з метою побудови цивілізованого суспільства, національного та духовного відродження України, розвитку національної державності та досягнення глобальних цілей сталого розвитку. Саме в такій державі людина є активним громадянином і має всі можливості для самореалізації, розвинення творчої особистості, участі в розбудові держави незалежно від віку, статі, національності та віросповідання.

ІДЕОЛОГІЯ ПАРТІЇ

Нашою ідеологією є правоцентристський ліберальний консерватизм, що спирається на традиційні духовні, моральні та правові цінності, недоторканність приватної власності, обмеження державного втручання, розвиток місцевого самоврядування.

Аграрна партія виступає за об’єднання всіх громадян України шляхом формування національного характеру патріота своєї країни, самодостатньої особистості. Ми виступаємо за рівність можливостей в досягненні успіху, а не рівність в отриманні результатів діяльності. Рівність можливостей повинні мати люди, які мешкають у містах і селах, мають різне походження та віросповідання.

Невід’ємною складовою нашої ідеологічної платформи є «ідеологія чистих думок, чистих дій, чистого довкілля».

Враховуючи виклики глобального світу, ми повинні звільнитись від зайвого, зберігши наші ідентичність, незалежність, землю, і побудувати сучасну демократичну правову державу із освіченим та заможним Українським народом. Нашим гаслом є:

«ЗБЕРЕЖЕМО НАЙДОРОЖЧЕ! ЗБУДУЄМО НАЙКРАЩЕ!»

ПРИНЦИПИ ПАРТІЇ

Аграрна партія України в своїй діяльності керується наступними принципами: верховенство права, єдність, свобода, честь, моральність, рівність, ефективність.

ОСНОВНІ ЦІННОСТІ ПАРТІЇ

Основою як українських, так і загальноєвропейських цінностей є фундаментальні права та свободи людини, демократичні принципи державного устрою, правова та соціальна держава.

Основні цінності партії спираються на сформовані впродовж століть ціннісні пріоритети українського народу. Вони є тими стрижнями, що тримають українську націю, пронизують всі сфери людського життя.

ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ПАРТІЇ

Головною метою діяльності Аграрної партії є поліпшення духовного та матеріального добробуту громадян України.

Основні програмні цілі Аграрної партії Україні є тими основоположними критеріями, що створюють умови для побудови країни, де громадянин відчуває себе вільним та незалежним, живе в комфортному та безпечному середовищі, має захищені та гарантовані права і соціальні гарантії.

1. ЛЮДИНА

Ми поділяємо загальноєвропейські цінності, що в більшості співпадають з українськими ліберально-консервативними цінностями та традиціями, де людина є неповторною особистістю, а її життя та свободи є найвищою цінністю. Людина повинна мати необхідні умови для повноцінного життя, освіти, розвитку, самореалізації, щоби мати можливість залишити свій слід в історії власного народу.

2. РОДИНА

В Україні традиційно основою морального виховання людини були родина, громада та релігійна традиція, в якій виростала дитина. Саме виховання громадянина на засадах патріотизму, моральності, чесності та відповідальності повинно запроваджуватись від родинного кола.

Ми прагнемо підтримати, зміцнити та захистити інститут родини. Родина повинна стати активним членом суспільних відносин, де і діти, і батьки мають як права, так і обов’язки один перед одним.

Повинна бути належна підтримка молодих сімей, стимулювання народжуваності шляхом створення умов для отримання власного житла, надання фінансової допомоги при народженні дитини тощо.

Загальні проблеми родини повинні бути під постійною увагою громади, зокрема ті, що породжуються сімейними відносинами: матері-одиначки, догляд за дітьми, проблеми самотніх батьків тощо. Відмова від професійної діяльності на користь повноцінного виконання родинних обов’язків повинна знайти відповідне визнання в суспільстві.

3. ГРОМАДА

Українці завжди були самоорганізованою нацією, де всі рішення, що впливають на життя людини, на забезпечення її прав та обов’язків, ухвалювала громада. І сьогодні громади та органи місцевого самоврядування повинні мати самостійність у вигляді правових, фінансових та адміністративних механізмів, бути самодостатніми та спроможними на виконання покладених на них повноважень. Впровадження адміністративно-територіальної, бюджетної та податкової реформ, де: землі комунальної власності є в юрисдикції громади; повноваження і фінансове забезпечення у вигляді бюджетів формуються «знизу догори», – мають забезпечити громади необхідними важелями для виконання своїх обов’язків перед мешканцями громад.

Ми повинні зробити громади найважливішими ланками суспільних відносин, зокрема у питаннях управління державою. Мешканці громад міст і сіл повинні реалізувати власні можливості в управлінні, побачити результати своїх рішень, відчути себе реальними господарями власного життя.

4. СУСПІЛЬСТВО

Аграрна партія України завжди приділяла увагу збереженню особливостей українських суспільних відносин та продовжує відстоювати побудову сучасного суспільства саме на національному підґрунті, спрямовує свої зусилля на збереження та поширення у світі інформації про українську націю, її унікальність, мову, традиції тощо.

Нашим завданням є створення паритетних умов як для чоловіків, так і для жінок. Українська жінка завжди була берегинею в родині і в сучасних умовах повинна мати суттєву підтримку в суспільстві. Її голос має бути почутий не тільки в родинному колі, але й представлений на рівні із чоловіками у всіх гілках влади та у діяльності громадянського суспільства.

5. ДЕРЖАВА

Аграрна партія України виступає за розбудову української національної, демократичної, соціальної, правової держави, де єдиним джерелом влади є український народ.

Україна є і повинна бути незалежною, суверенною, унітарною державою із розвиненим інститутом місцевого самоврядування.

Ми виступаємо за парламентсько-президентську форму правління в Україні. В державі повинна бути переглянута та сформована правова база, що враховувала б, насамперед інтереси громадянина, забезпечила б дотримання його прав і свобод.

З метою розбудови сучасної української держави, де людина має стати найвищою цінністю, Аграрна партія вважає за необхідне здійснити осучаснення та оновлення Конституції України для реалізації гарантованих прав громадянина. Гаслом нашої політики в питаннях побудови держави є принцип трьох Д: децентралізація, дерегуляція та детінізація.

Реформа місцевого самоврядування та адміністративно-територіальна реформа потребують переформатування економічної та соціальної політики, запровадження збалансованих правил та процедур діяльності місцевих та державних інститутів.

Ми повинні забезпечити умови для ухвалення рішень, що впливають на суспільне життя громадян саме за їх активної участі, через процедуру проведення місцевих та загальнодержавних референдумів.

Нові форми реалізації владних повноважень на рівні громади повинні забезпечити надання сучасних спрощених та прозорих адміністративних і соціальних послуг населенню на місцях та бути доступними кожній людині.

З метою посилення економічного потенціалу регіонів ми пропонуємо створити нові адміністративно-територіальні формування, об’єднавши їх за спільними традиціями та цінностями, економічними та територіальними можливостями.

Для побудови сильної та стійкої держави повинен працювати зворотній зв’язок між владою та громадянами, тоді дії представників влади всіх рівнів стануть публічними та відкритими, а чиновники – підзвітними громадянам.

Служба в органах державної влади має бути престижною в суспільстві та гідно оплачуваною. На державну службу повинні призначатись на конкурентних засадах високоморальні, високопрофесійні та патріотично налаштовані громадяни України.

Всі особи, яких призначають на посади шляхом народного обрання, у своїй діяльності повинні керуватися виключно інтересами виборців. Виборець також повинен мати право і дієвий механізм обрання та відкликання депутата будь-якого рівня.

З метою унеможливлення узурпації влади партії, що входять до опозиції, повинні мати достатні можливості для забезпечення контролю за діяльністю влади і оголошення власної позиції.

Громадський контроль за бездіяльністю як представників влади, так і громадян України, здійснюється через гласність, демократичність, прозорість дій та за бездіяльністю як представників влади, так і громадян України.

Свобода слова повинна стати одним із основних елементів громадського контролю, а головним її інструментом мають бути засоби масової інформації.

Аграрна партія України створюватиме належні умови для розвитку засобів масової інформації та вільного доступу до них громадян України, захисту незалежних журналістів, їхньої свободи та відповідальності.

Критеріями оцінювання діяльності влади в державі мають стати досягнення в Україні рівня індексу якості життя людини розвинених країн світу та перетворення України на комфортну для проживання людини територію.

03022, м. Київ

вул. Васильківська, 37

Телефон: +38 044 281 07 29

Факс: +38 044 281 07 30

www.agroparty.org.ua