Poltava regional organization
of the Agrarian Party of Ukraine

Lokhvitska regional party organization

lokhvitskyLokhvitska regional party organization

Chairman

Us Yurіi Anatolіyovich

phone(066)138-46-57

© 2016-2018 Agrarian party of Ukraine. Developed by ICE-UKRAINE LTD.